درباره ما- About us

نشریه «نقطه» تنها یک رسانه است که برای درج حقایق و واقعیت‌های جامعه ایران منتشر می گردد و به هیچ گروه و یا حزبی وابستگی مالی و سیاسی ندارد. اما آنچه مسلم است؛ تمام کوشش خود را خواهیم کرد که برای رسیدن به یک ایران آزاد و دموکراتیک با ارایه اخبار و تحلیل‌های درست، نقشی هرچند کوچک داشته باشیم. «نقطه» رسانه‌ي شماست و از درج مطالب تفرقه‌افکنانه بین ایرانیانِ خواهان آزادی و دموکراسی به شدت دوری می‌کند.

تماس: tamasnoghteh@gmail.com

Noghteh is one medium in Persian language, which publishes in order to inform the readers of the realities and facts of the Iranian society, it has no financial or political affiliation with any group or party. Our goal is to achieve a free and democratic Iran, in order to reach this goal we provide the readers with unbias news the way we receive them without altering them. We do our best to be impartial in our analysis. Noghteh strongly averts contents, which will create deep division and separation among democratic Iranian thinkers

 

.Noghteh is yours and our magazine

Contact: tamasnoghteh@gmail.com