خاتمی قصد پس و پیش کردن ویرگول ها را دارد

خاتمی ۲«تشکیل دادگاه ها با هیئت منصفه مردمی»! هیئت منصفه مردمی در دادگاه های حکومتی که «ولی فقیه» امام زمانی دارد و «رییس قوه قضاییه» با درجه اجتهاد دارد و شورای نگهبان و «مصباح یزدی» دارد! هیئت منصفه مردمی در دادگاه هایی که وکیل متهم را می گیرند می برند زندان و شکنجه اش می کنند! اگر آقای محمد خاتمی قصد پس و پیش کردن ویرگول ها را نداشته باشد، احتمالا مزاح می فرماید!

محمد خاتمی همانگونه که انتظار می رفت به میدان آمد[i]. یکایک آنهاییکه دست هایشان به فساد یا جنایت و یا هر دو آلوده است در ماه های آینده خودی نشان می دهند و برای جلوگیری از براندازی رژیم جمهوری اسلامی دست و پایی خواهند زد. اینبار آقای خاتمی با جملات بی سر و ته به میدان آمده است و فکر میکند می تواند طرح نو بزند. او با عذرخواهی از مردم ۱۵ راهکار برای برونرفت از این شرایط را پیشنهاد داده است.

او گفته است: «مشکلات اقتصادی ما ریشه های تاریخی دارد». مشخص نیست این کدام تاریخ است! تاریخ کشور ما از ایران باستان تاکنون، تاریخ دوران قبل از انقلاب تاکنون و یا تاریخ شفاف و پاک پس از انقلاب اسلامی را ایشان مورد نظر قرار داده است! آخوندها همیشه روی هر کاری تلاش و پشتکار نگذارند روی «سخنرانی» همه ی عمرشان را صرف کرده اند و اتفاقا آقای خاتمی یکی از حراف ترین و سفسطه گوترین آخوندهای این قشر است. می گوید:

« شرایط موجود سبب بروز نوعی بی اعتمادی میان مردم نسبت به یکدیگر و نسبت به حاکمیت و حکومت شده است.» به نظر میرسد آقای خاتمی  فقط «نوعی بی اعتمادی» از سوی مردم نسبت به حکومت را احساس کرده است. یعنی اینکه هنوز مردم به این دزدسالاران و حق کشان نوعی اعتماد – که ما نمی بینیم – دارند و منتظر شفا و رحمت از سوی حکومت هستند. ایشان طبعا فورا نشانی «دکان» خود را می دهد که بروید آنجا و مراد بجویید و این دکان همان بازار اصلاح طلبی است که آقای خاتمی از انفعال و کم کاری آن در حیرت است. ایشان هنوز باور دارد که پدیده سیاسی که ایشان تخمش را به زمین کاشت نهالی سبز و قابل رشد است.

ایشان همچنین تهدیدی تلویحی هم کرده است که نظام نمی پاشد و ابزار دفاع از خود را در برابر براندازان دارد. او می گوید که خواست مردم انقلاب، شورش و فروپاشی نیست، زیرا، مردم خواهان زندگی امن هستند و  آرامش می خواهند. پس تازه می فهمیم که مردم انقلاب سال ۵۷ درکی از امنیت و زندگی آرام نداشته اند. زیرا انقلاب امنیت را می برد. بلافاصله پس از این، ایشان می گوید: «جمهوری اسلامی از انقلاب بر آمده است و اگر درست اجرا شود – مردم صاحب حق و حرمت – خواهند بود.» همین جا باز ناچاریم برگردیم به درک آقای خاتمی از «تاریخ» که پس از چهل سال ایشان می گوید «اگر درست اجرا شود»، و می توان تاریخ را در همین چهل سال گذشته معیار دانست.

ایشان در ۱۵ راهکاری که ذکر کرده است هیچ حرف تازه ای ندارد و همچنان از سفسطه بهره برده است که واژه های «ملی» و «آزادی سیاسی» را در کنار ارزش های فکری خودش، که آخوندی است پایبند به انقلاب و اسلام و امام، قرار داده است. اما در بند پانزدهم قدری دست و دلبازی از ایشان می بینیم که: «تشکیل دادگاه ها با هیئت منصفه مردمی»! هیئت منصفه مردمی در دادگاه های حکومتی که «ولی فقیه» امام زمانی دارد و «رییس قوه قضاییه» با درجه اجتهاد دارد و شورای نگهبان و «مصباح یزدی» دارد! هیئت منصفه مردمی در دادگاه هایی که وکیل متهم را می گیرند می برند زندان و شکنجه اش می کنند! اگر آقای خاتمی قصد پس و پیش کردن ویرگول ها را نداشته باشد، احتمالا مزاح می فرماید!

تحلیل/نقطه

http://www.iran-emrooz.net/index.php/news1/76257/