زمان مجدد شکایت از جمهوری اسلامی فرا رسیده است

human rightsسال هاست که یک فاصله عمیق بین مخالفان رژیم آیت الله ها و دولت های غربی وجود دارد. این فاصله گاهی کوتاه و گاهی بلند تر شده است. دولت های غربی و بویژه دولت های اروپایی در رابطه با نقض حقوق بشر و شهروندی در ایران آن گونه که ایرانیان انتظار دارند عکس العمل و واکنش نشان نمی دهند. بیشتر دعواها و اختلاف نظرها با حکومت ایران بر سر مسائل نیروی هسته ای و نقش ایران در خاورمیانه و ترویج تروریسم است. این اختلاف نظر ریشه عمیق در نگاه سیاسیون و شهروندان عادی به حقوق بشر دارد. دلیل این تافوات نگاه از سوی سیاستمداران این است که دولت های غرب تا آنجایی پیش می روند که «خلاف منافع» و «آسایش» شهروندان خود عملی نکنند زیرا از نتایج آن در داخل کشور و زمان رای گیری ها نگران هستند. اما شهروندان عادی کشورهای جهان که چیز زیادی برای باختن ندارند اهل معامله نیستند و اگر پایبند به ارزش هایی باشند بر سر آن می ایستند.

نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی یک امر دائمی و شدت یافته است. هر از چند گاهی برای همسویی با مواضع دول غربی فشار بر شهروندان ایرانی کمتر شده است اما به فاصله زمانی کوتاهی پس از آن، شدت یافته و تاکتیک ایجاد ترس و ارعاب در مخالفان جمهوری اسلامی در داخل و خارج همیشه وجود داشته است. نقض حقوق بشر در ایران پس از انقلاب، سال ها با توجیه های «دینی و فقهی» همراه بود و مجاز «تلقی» می شد و از آنها دفاع می شد. اما با مروز زمان این ترفند رنگ باخت و دیگر ملایان نتوانستند با فقه شیعه و اسلام این جنایات و بیرحمی ها را توجیه نمایند.

ایرانیان خارج از کشور در این رابطه فعال بوده اند و کارهای مهم و موثری هم انجام داده اند. بخش بزرگ افشاگری های توسط ایرانیان خارج از کشور راه های جنایات و قتل و کشتار جمهوری اسلامی را مدام تنگ تر کرد و آنها را به حاشا و اقرار کشاند. اکنون که سیاست کاخ سفید آمریکا تند و تیز با ایران روبرو می شود و به نظر می رسد تاکید و باور سختی هم بر این عدم مماشات با ایران وجود دارد، زمان مناسبی برای «اتحاد» بین ایرانیان است. زیرا بوضوح می بینیم که تکیه کلام و اعلام مواضع کاخ سفید، بر آشوب افکنی و ماجراجویی های رژیم آیت الله ها بنا شده است و به حقوق بشر بطور حاشیه ای نگاه کرده می شود.

زمان دور هم گرد آمدن ایرانیان و تدوین یک شکایت از نقض حقوق بشر در ایران است. سال ها پیش شاهزاده رضا پهلوی به این مهم اقدام کرد اما نتایج چشمگیری دیده نشد. اکنون زمان اقدام مجدد با همراهی طیف وسیع تری از ایرانیان خارج از کشور است. باید این شکایت را همزمان با دیگر بحران هایی که برای ایران فراهم شده است همسو نمود. نباید فکر کرد که این شکایت در لابلای پرونده های قطور انرژی هسته ای و مقابله با تروریسم گم می شود. بلکه باید این گونه دید که این پرونده فراموش نمی گردد و همزمان به سطح بین المللی رسیده و مطرح خواهد شد و بر موارد اتهام علیه جمهوری اسلامی خواهد افزود. در اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی این شکایت اگر خوب مدون شود پاسخ خوبی خواهد داد.

تحلیل/ نقطه