نفتکش‌های ایران، اشباح خلیج فارس

اشباحفایننشل تایمز می نویسد که نفتکش‌های ایران که نفت را بدور از نظارت تحریم‌ها انتقال می‌دادند به مشکل برخورد کرده‌اند. ایران همچنان نفت خود را صادر می‌کند و علیرغم تحریم‌ها آن را به مشتریان خود می‌رساند. ۴ ماه نوامبر سال جاری که دور سوم تحریم‌های امریکا آغاز می‌شود این صدور نفت و با این روش دچار مشکل بیشتری خواهد شد. 

طبق اطلاعات آمار شرکت «تانکرترَکِز» (TankerTrackers) ایران در ماه اکتبر در حدود روزانه ۲،۲ میلیون بشکه نفت صادر کرده است. البته این تأمین بالاتر از اطلاعات دیگر منابعی است که نقل و انتقال نفت را در جهان زیر کنترل دارند. اگر این اطلاعات درست باشد صدور نفت ایران از ماه ژولای به بعد تنها ۱۰ درصد افت داشته است. موسس تانکرترکز سمیر مدنی می گوید که دلیل این تداخل اطلاعات، نفتکش‌های ایران هستند که به کشتی اشباح معروفند و نمی توان محل استقرار آنها را پیدا کرد زیرا ترانسپوندر‌های کشتی خاموش هستند.

شرکت تانکرترکز همراه با امکانات ماهواره‌ای توانسته است مسیر اینگونه کشتی‌ها را پیگیری نماید.

خبر/نقطه