گلایه‌ی نوری‌زاد از اصلاح‌طلبان و پیش بینی او

هکیهر‌چه زبان سرکوب رژیم بلند‌تر شود و هر‌چه جنایات در مردم افزایش یابد، شفافیت بیشتری را از آنهایی که به راستی مخالف و منکر این نظام و آنهایی‌ که تظاهر به مخالفت می‌کنند خواهیم دید. یکی از ویژگی‌های بیست ساله‌ی پدیده‌ی اصلاح‌طلبی این بوده است که طرفداران اسلام رحمانی و مخالفین سکولاریسم و دموکراسی، در داخل و خارج کشور مدام قبض و بسط از خود نشان داده‌اند. اما با گسترده شدن اعتراضات مردمی و عیان‌تر شدن وحشت و شقاوت رژیم جمهوری ‌اسلامی، این انعطاف از سوی آنها کمتر دیده خواهد شد. منظور انعطاف در برابر خواست‌های مردم است. آنها بیشتر به سمت و سوق رژیم خواهند رفت و سکوت و فعالیت‌شان تایید رژیم و رفتار رژیم خواهد بود.

محمد نوری‌زاد در کلیپی از شگفتی خود از رفتار اصلاح‌طلبان می‌گوید. اینکه آنها چرا اینگونه رفتار می‌کنند و جایی که باید حضور یابند پیدایشان نمی‌شود:

تحلیل/نقطه