سکوت دوستان! !Silence of our friends

رپهلوی

English

«نگرانی ما از سخنان دشمنان نیست بلکه از سکوت دوستانمان است!»

شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با مهدی خلجی در نشست برگزار شده توسط «انستیتو واشینگتن» به بیان آزرین نقاط نظر خویش و  پرستیکو‌های موجود برای رسیدن به مرحله‌ی گذار و دوران پس از رژیم اسلامی اشاره می‌کند.

در این نشست پهلوی به این جمله‌ی مارتر لوترکینگ اشاره می‌کند که: نگرانی ما از سخنان دشمنان ما نیست بلکه از سکوت دوستانمان است! این بی شک نشان از این دارد که هم در سطح بین‌المللی و هم در میدان متشکل از مبارزان با رژیم جمهوری اسلامی سکوت و عدم‌ همکاری برای خلاصی از رژیم جمهوری اسلامی دردناک است.

او هم‌چنین دیالوگ‌های موجود با رژیم را کاملا بی‌فایده می‌داند و اشاره می‌کند که فروپاشی استبداد در اتحاد جماهیر شوروی و افریقای جنوبی تنها به دیالوگ بسنده نمی‌کرده است و بلکه هسته‌های مقاومت در خارج از قلمرو قدرت این حکومت‌ها راه اصلی رسیدن به پیروزی بوده است.

اشاره‌ی ظریف به سیاست دولت دونالد ترامپ دارد که سخنرانی‌ها و خاطرنشان کردن‌های مسائل را بطور فعال زنده نگاه داشته است و از این راه مدام با مردم ایران در تماس و لمس مسائل است و تفاوتی فاحش با دولت اوباما دارد.

شنیدن این نشست بطور کامل و در زبان انگلیسی را توصیه می‌نماییم.

تحلیل/نقطه

۱۵ دسامبر ۲۰۱۸