سالی نو میلادی خجسته باد

new yearسال نو میلادی در راه است. سایت نقطه این تجدید امید و عهد با زمان را به همه‌ی خوانندگان خود در هر‌کجای دنیا که هستند شادباش می‌گوید. همگام با قدم‌های این سال، روزگاری به از گذشته را برای همه‌ی مردم جهان و بویژه هموطنانمان در ایران آرزو می‌کنیم. سال ۲۰۱۹ می‌تواند سالی باشد آبستن تحولات سیاسی، تا مردم ما در مبارزات‌شان علیه استبداد مذهبی پیروزتر گردند. ایران نیز اینگونه نخواهد ماند و آزادی و مردم، در مسیر رسیدن به یکدیگر از همه‌‌ی مشکلات خواهند گذشت.