تاکید آنگلا مرکل بر نگاه فرامیهنی آلمان‌ها

مرکلشاید کمتر سیاست‌مداری در سال‌های اخیر اروپا به اندازه‌ی آنگلا مرکل صعود و فرود محبوبیت در بین مردم خود را دیده باشد. در دوران او آلمان به قوی‌ترین کشور اتحادیه اروپا تبدیل شد و رومداری جامعه‌ی آلمان در برابر مهاجران نیز با ثبات می‌نمود. اما شرایط اینگونه نماند و از این رو در مناسبت با سال جدید میلادی آنگلا مرکل در پیام خود، آلمانی‌ها را به گفتگو و دیالوگ، روامداری و احترام به دیگران سفارش نمود. او لازم دید که آلمانی‌ها در زمینه‌‌ی مسائل بین‌المللی در سال آتی نقش فعالی داشته باشند و برای حل مشکلات جهانی آلمان از خود توانایی نشان دهد. مرکل تایید کرد ضمن اینکه آلمان باید بر نقاط نظر خود پافشاری کند و از آنها دفاع نماید اما لازم است که در مسائل جهانی نیز از تجربه‌ی خود استفاده نماید.

صدراعظم آلمان، مرکل خاطرنشان کرد هیچ کشوری امروزه نمی‌تواند از پس مشکلاتی چون تروریسم، گرمایشی و مهاجرت به تنهایی برآید. او یادآوری که کمک‌های بشردوستانه‌ی آلمان در سال آتی نیز توسعه یافته و ادانه یابند. او به نقش مهم آلمان در اتحادیه اروپا اشاره کرد و اینکه همچنان آلمان و انگلستان علی‌رغم برگزیت‌ها متحدانی نزدیک باید باقی بمانند. او آلمان را بخشی از اروپا دانست، قاره‌ای که حافظ صلح و رفاه و امنیت در جهان ماست.

آنگلا مرکل در سال ۲۰۱۸ با مشکلات زیادی در سیاست‌گذاری داخل روبرو بود و دلیل این مشکلات نیز موج مخالفت رو به رشد آلمانی‌ها با سیاست‌های مهاجرپذیری دولت مرکل است. محبوبیت مرکل به طرز واضحی افت کرد و او در ماه اکتبر سال ۲۰۱۸ اعلام کرد که از مقام ریاست حزب‌اش استعفا می‌دهد هرچند که وی می‌توانست تا سال ۲۰۲۱ سر سمت دبیركلی حزب و صدراعظم باقی بماند. او در سن ۶۴ سالگی با این شرایط از زندگی سیاسی‌اش دور می‌شود.

بی‌شک موج پناهندگان سوری به آلمان و پیامد‌های این مهاجرت‌ها بیش از هر مسئله دیگری به مرکل لطمه سیاسی زد. این پناهجویان که از جنگ داخلی سوریه به سرپناهی امن روی آورده بودند و با فرار از کشورشان تصاویر دردناک کوچ‌های اجباری را در تاریخ ثبت کرده بودند، بزودی سمبل‌های تجاوز به زنان آلمانی و بزهکاری شدند و نژاد‌پرستان و راست‌های افراطی آلمان بهترین صحنه را برای ضربات به دولت آنگلا مرکل بدست آوردند. آنگلا مرکل که با اشک چشم زمینه‌های داخلی را برای پذیرش پناهندگان سوری آماده کرد پس از مدتی با موجی از رفتار پر تناقض و شبهه برانگیز این پناهندگان در کمپ‌ها و خیابان‌های آلمان روبرو شد. او در سال گذشته نیز مواضعی صریح در رابطه با رفتار مهاجران و معنی و شرایط دریافت پناهندگی را ابراز نمود.

 

خبر و تحلیل/نقطه

۳۱ دسامبر ۲۰۱۸