ترامپ از اروپا خواست ۸۰۰ اسیر داعشی را تحویل بگیرند تا آزاد نشوند

guanدونالد ترامپ از کشور‌های اروپایی خواست که هم پیمانان اروپایی ۸۰۰ اسیر داعشی را تحویل بگیرند. از دید ترامپ جنگجویان داعشی که از اروپا به داعش پیوسته‌اند باید به اروپا باز‌گردانده و به دست عدالت سپرده شوند. ترامپ می‌گوید اگر این عمل از سوی اروپایی‌ها صورت نگیرد آمریکا را ناچار خواهند کرد که این اسرا را آزاد نمایید. ترامپ در توئیت خود می‌نویسد که این جنگجویان اگر آزاد سوند مجددا به سمت اروپا سرازیر خواهند شد.

این اسرای داعش در حال حاضر در دست نیروهای کرد زندانی هستند. این خود مشکلی برای سوریه است زیرا در عمل این اسرا باید در اختیار نیروهای دولتی سوریه باشند. بی‌شک با بیرون کشیدن نیروهای آمریکایی از سوریه، سرنوشت این اسرا خود مسئله‌ای خوهد بود. در بین این اسرا نیروهای جوان و دارای آموزش بسیار کم نظامی هم وجود دارند.

قبلا آمریکایی‌های اسرای خطرناک القاعده و طالبان را به زندان گونتامو انتقال می‌دادند. ولی گویی این بار  دونالد ترامپ رویارویی با جنجالی را که از نحوه برخورد با زندانیان گوانتامو در دوران جرج دبلیو بوش روی داد را برای خود نمی‌خواهد.

خبر/نقطه

۱۷ فوریه ۲۰۱۹