فشار تحریم‌های آمریکا روی سلاح سازان روسیه

sanctions

مجله‌ی امریکایی نشنال اینترست می‌نویسد فشار تحریم‌ها بر روسیه اینک در بخش سلاح سازی خود را نشان می‌دهد. این تحریم‌ها ۵ سال پیش پس از اینکه روسیه کریمه را به خود الحاق نمود برای این کشور وضع شد. آمریکا تا قبل از این تحریم‌ها بزرگترین خریدار سلاح‌های شخصی از روسیه بود و کشور دیگری نمی‌تواند این کسری خرید را برای روسیه جبران نماید.

آمریکا از زمان تحریم‌های روسیه این بخش واردات خود را با خرید از چین و بلغارستان تامین می‌کند. در کشور آمریکا نزدیک به ۴۰۰ میلیون فقره سلاح دستی در اختیار شهروندان این کشور است و این در حالیست که در روسیه این رقم به ۷ میلیون می‌رسد. تاکنون روسیه بیش از ۶۶۰ میلیون یورو زیان را بدلیل رکود صادرات اسلحه‌سازی متقبل شده است. کارخانه‌ی کلاشینکف برای کاهش این خسارت‌ها پیشنهاد داده است که افراد شخصی بیشتر از قبل بتوانند در روسیه حق خرید سلاح داشته باشند. در روسیه هر فرد که جواز حمل سلاح دارد تا ۱۰ سلاح را می‌تواند خریداری کند و نزدیک به ۴ میلیون نفر در این کشور جواز سلاح دارند.

قبل از این تحریم‌ها ۸۰ درصد سلاح‌های دستی روسیه به آمریکا و کشورهای اروپایی صادر می‌شدند.

خبر/نقطه

۱۰ مارس ۲۰۱۹