سه امام در سوئد دستگیر شدند

امامبه نوشته‌ی اکسپرسن سه امام در سوئد بدلیل اینکه برای امنیت شهروندان کشور خطر محسوب شده‌اند دستگیر گشتند. این سه امام در فاصله‌ی کوتاهی از ماه آپریل تاکنون دستگیر شده و طبق تحقیقات پلیس امنیت سوئد، آنها قصد اقدامات و یا تدارک اقدامات تروریستی در سوئد را داشته‌اند. پلیس سوئد از ابراز جزئیات درباره‌ی این بازداشت‌ها و بازداشت‌شدگان خودداری کرده است.

یکی از این سه نفر از قبل برای پلیس سوئد شناخته شده بوده است زیرا ارتباط با سلفی‌ها دارد و برای تاسیس یک مرکز سلفی‌ها در سوئد فعالیت می‌کرده است و یکی از تندروترین سلفی‌های ساکن سوئد معرفی شده است. پلیس سوئد گفته است که خود را مسئول امنیت و حفاظت از دموکراسی می‌داند و با هرگونه افراط‌گرایی مقابله خواهد کرد و با این گونه عملیات از گسترش سازمان‌ و تشکیلات تندروهای مسلمان در کشور از پیش برخورد می‌نماید.

طبق قوانین کشور سوئد اگر افراد دستگیر شده دارای پاسپورت سوئدی نباشند امکان اجرای اقدامات ویژه در قبال آنها از جمله اخراج از سوئد وجود دارد. با اینحال تصمیم نهایی در این شرایط با اداره‌ی مهاجرت و در نهایت با دولت سوئد است.

افراد دستگیر شده که از ۳۴ سال تا ۵۲ سال سن دارند با هم در ارتباط بوده‌اند و برای آزادی یکدیگر نیز فعالیت کرده‌اند. سابقه حمل سلاح و اقدام برای عملیات تروریستی هم داشته‌اند. یکی از آنها پول مخفی نیز در حساب بانکی خود داشته است.  فکری حمد ۵۲ ساله از جمله در نطق‌های انتخاباتی خود اعتراض به این داشته است که شرایط موجود بدنبال کشاندن افراد مسن به مساجد است و از جذب جوانان به مساجد و آشنا شدن با اسلام به هراس وجود دارد.

خبر/نقطه

۱۰ می ۲۰۱۹