آقای زنگنه! بلوغ الهی‌اش را جا انداختید

زنگنهوقتی ارزش «آزادی» و جایگاه کرامت انسانی را در زیر‌پای خرافات، مذهب، ترس، ایدئولوژی قاهر و استبداد، تا حد یک علف‌هرزه‌ پایین آورند، آنگاه عام و خاص ملک، مست چیدن کلمات دهان پرکن، گلهای برازنده و زیبنده انسان را زیر پا له کرده و رجز خوان می‌گذرند.
ملت ایران چه بخواهد چه نخواهد، تا صدها سال آینده در تحلیل‌ها و تاریخ‌نگاری‌ها، تامل‌های اهل‌فکر و وطن دوستان و نگاه جهانیان به سیر تحولات کشورمان، یک دوران بسیار متفاوت را، از زمان بروز انقلاب اسلامی تا پایان برچیده شدن کامل بساط حکومتی انقلابیون و مجذوبان در ولی فقیه، همچون غده‌ی مغزی با خود به همراه خواهد داشت.

انچه این دوران سیاه را با سیاهه‌های اندوه‌زا و شرم‌آگین در جریده‌های تاریخ ما به نسل‌های آینده‌مان یاد‌آور خواهد شد، بازنویسی آغشته به انواع زشت‌کاری‌ها و بدگویی‌ها و سفسطه‌ها و تحریف‌ها است. نه تنها رفتار این قوم و دوستدارن‌شان از تمام مرزهای بی‌شرمی و بی‌غیرتی به آنسو افتاده است که افکار و ظاهر‌نمایی‌شان نیز سرشار از ادبیات‌ سخیف سبک‌عقلان است.

«آمریکا در تحریم‌های هوشمند به بلوغ شیطانی رسیده است!»

هیچ‌گاه و هیچ‌جا، اینچنین انسان به مزخرف (آراسته) کردن کژ و ناهمگون واژ‌ه‌ها و مفاهیم وادار نمی‌شود مگر با هویت ذبون و در لباس چاپلوسی، که هم قبل و هم بعد از انقلاب، بسیار شاهد آن بوده‌ایم. هرگز انسان‌ها اینچنین با اعوجاج و تشویش سخن نمی‌گویند مگر اینکه:

– از بیماری ناسازگاری شناختی و یا کمبود آگاهی در کارکرد مغزشان رنج ببرند،
– در زیر استبداد و دیکتاتوری زیسته و بدان خو کرده باشند.

وقتی ارزش «آزادی» و جایگاه کرامت انسانی را در زیر‌پای خرافات، مذهب، ترس، ایدئولوژی قاهر و استبداد، تا حد یک علف‌هرزه‌ پایین آورند، آنگاه عام و خاص ملک، مست چیدن کلمات دهان پرکن، گلهای برازنده و زیبنده انسان را زیر پا له کرده و رجز خوان می‌گذرند.

وقتی یک مغز فرسوده و عقیم، صدها مغز فرسوده و عقیم را حاکم بر سرنوشت میلیون‌ها انسان گرداندیم و عبارات و گزاره‌های آنها را بر در و دیوار نگاشته و به تحلیل آنها نیز هزاران ساعت نشاندیم، آنگاه هیچ چیز دیگر جلودار این تارومار‌گویی‌ها نیست. زیرا به مذاق دیکتاتور‌ها، چاپلوسی از هر جنسی که باشد، خوش است.

بلوغ الهی

وزیر نفت مملکت، وزیر شریان قطور و حیاتی اقتصاد مملکت، جرات ندارد بگوید «آمریکا خیلی غلط‌ها هم می‌تواند بکند!». چرا؟! زیرا ولی فقیه اول و دوم تمام ظاهر‌فریبی‌شان آراسته به دشمنی با آمریکا است. تحریم‌های آمریکا هوشمند است. پس کار میكند. زیرا اگر ماشینی و سیستمی هوشمند نباشد کار نمی‌کند. پس آمریکا یک «غلط»‌هایی می‌تواند بکند. اما این هوشمندی ناشی از چیست؟ بلوغ شیطانی! پس آمریکا به یک بلوغ‌ شیطانی رسیده است. تاکنون که طبق گفته‌‌های ملایان و فقیهان، آمریکا غلطی نمی‌توانست بکند، و در مسیر این بلوغ، خردسالی بیش نبود. اما اکنون بالغ است و کار را یاد گرفته است. سپس به زبانی «چیز فهم» کن که ملاها و سپاهیان نیز بفهمند، به تشریح جزییات تاثیرات این تحریم‌ها بر اقتصاد نفت و پتروشیمی کشور پرداخته است. همه‌ی این توضیحات لازم از سوی یک وزیر را، ناچارا به همان شاه‌جمله‌اش مزخرف نموده است تا اینکه فردا از سوی آن فقیه و نوچه‌هایش سخریه تحویل نگیرد.

فرداشبی در آسمان، در انتظار برق روشنایی و انوار ذهن علی خامنه‌ای هستیم تا ایشان این «بلوغ شیطانی و توان هوشمند آمریکا» را چگونه تفسیر نمایند. همین آلان تکه کاغذی به دست دارند و با خودکار ناقابل بیک مشغول نوشتن هستند.

خب! بلوغ شیطانی در جهان ما به حمدالله حاصل شده است. تکلیف بلوغ الهی چه می‌شود؟ آن یکی کجاست؟‌نمی‌‌شود که بلوغ الهی بیکار بنشیند! آن بلوغ کجاست! در، درونِ، نگاه تیز عاشق حرمین، «قاسم سلیمانی»! رفتار سپاه پاسداران در منطقه همان آیت بلوغ الهی است. زیرا جوابگوی این شرارت‌های هوشمندانه‌ای شیطان بزرگ است. آن بلوغ، «اخم‌ها و لبخندها»‌ی وزیر امور خارجه، جواد ظریف است که سیاست دفاع برای منافع ملی را به همه‌ی سیاسیون جهان بیاموزاند.

از تمامی اینگونه‌ها باید اسکرین‌شات داشت. که اگر روزی، اینترنت را بلوغ الهی نابود گرداند، آنوقت بتوان جریده‌های کاغذی را به جوانان سپرد. هرچند دردناک و سراسر اندوه است وقتی فکر کنیم، روزگاری می‌رسد و جوانان کشور، اندیشمندان، خواص و استادان شاهد برگه‌ها و کلیپ‌ها  کاغذی و مجازی وقایع، روایات و سخنان این دهه‌ها خواهند بود.

تحلیل/نقطه

۹ ژون ۲۰۱۹