سنگ قبر پوتین در روسیه

پہتئنگروه کنشگران سیاسی مخالف ولادیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه، سنگ قبرهایی را با تصویر و نام پوتین در روسیه پراکنده است. به گزارش سایت رادیوی اروپای آزاد این سنگ قبرها در هشت شهر روسیه نصب شده‌اند.  دو تن از فعالان گروه «آجیت روسیا» بدنبال فعالیت این گروه در شبکه‌های اجتماعی در ماه ژوئن دستگیر شدند.

با اینحال این گروه از تعداد کم کسانی که به تظاهرات می‌پیوندند راضی نیست. این گروه از این مشکل سخن گفته است که اختلاف سن و اختلاف انگیزه‌ها و نگرش‌های سیاسی در مردم برای مقابله‌ی با دیکتاتوری هنوز کفایت نمی‌کند و شهروندان آنگونه که باید به مصاف سیاست‌های حاکم بر نمی‌خیزند. گریگوری کودریاتِو سِو سخنگوی این گروه می‌گوید که با قبول مسئولیت نصب این سنگ‌ها می‌خواهیم کمبود تظاهرات را جبران کنیم.

گروه مذکور از نامساعد بودن شرایط زندگی و بویژه هزینه‌های بالای زندگی برای شهروندان شکایت دارد و در تظاهرات خود این معضل‌ها را به کرات بازتاب داده است. آجیت روسیا این مشکلات را «هدایای پوتین» نام گذاشته است.

روی سنگ قبرهای نصب شده توسط آجیت روسیا نوشته شده است: «دزد و دروغگوی بی‌همانند، جنازه‌ی سیاسی، ۲۰۱۹ -۱۹۵۲». این بار سوم است که این روش برای مقابله با سیاست‌های ولادیمیر پوتین در راستای محدود ساختن و حذف آزادی بیان و سیاسی در روسیه بکار گرفته می‌شود.

خبر/نقطه

۱۱ ژون ۲۰۱۹