شفافیت بیشتر درباره‌ی سایت «نقطه»

2 handهموطنی، کوروش گلنام، در مطلبی که در سایت گویا انتشار یافته به نقد مطلبی از و سایت نقطه پرداخته است. ضمن تشکر، از آنجاییکه سایت نقطه همچنان باور دارد که تا زمان فروپاشی جمهوری اسلامی ایران، به تقابل افکار و دیدگاه‌ها در اپوزیسیون برونمرز نباید پرداخت، پس، از پاسخ مستقیم و طویل و تفسیرزا به دیدگاه‌های نقد مذکور کناره‌گیری می‌کند. ولی در مطلب ایشان نکاتی مطرح شده است که نباید بی پاسخ بمانند زیرا خواننده‌ی سایت نقطه در یک ابهام بین «آری یا نه» از میان «فرضیات» برشمرده شده، قرار خواهد گرفت.

آنجایی که سخن از دیدگاه نقطه به بیانیه ۱۴ نفر و نقد بر موضع آنها در باور به رفراندوم می‌رود، باید گفت که تنها زمان نشان خواهد داد حقیقت چیست: سخن از رفراندوم در زمان حکومت علی خامنه‌ای بر ایران، فرودی متوهمانه هست یا نه؟ به بیانی، آیا بهتر نیست راحت، «فریاد براندازی» را پذیرفت تا «زبان دیپلماسی باورمند به رفراندومی در درون حیات جمهوری اسلامی را»؟ بماند.

امید که به ماههای پایان این حکومت سیاه و بدذات نزدیک می‌شویم و با همه‌ی آنهایی که در درون ایران با دیو بدسرشت جمهوری اسلامی در می‌افتند همصدا باید بود، آرزوی پیروزی‌شان را باید داشت و وامدار آنها باید ماند. اما ناگفته نماند که بارها فرود‌های مبارزین داخل، بسیار به سود رژیم تمام شده است.

اما در مطلب مذکور، آنجاییکه به گمانه‌زنی‌ها برای یافتن ریشه و اصل سایت نقطه پرداخته شده است، بسیار دورتر از واقعیت به ساحل نشسته‌ایم. زیرا:

۱ – سایت نقطه ابدا هیچ ربطی به «جریان‌های چپ» نداشته، ندارد و نخواهد داشت. اگر در یک سایت تحلیل سیاسی، در مسیر مبارزه با استبداد سیاه، از افرادی و یا سایت‌هایی با نگرش چپ، مطالبی منتشر گردد، این دال بر همگونی جهان‌بینی و همسویی در گرایش‌های سیاسی نیست.

۲ – این سایت، سایت «نقطه»، هیچ ارتباطی نه در دیروز و نه در امروز خود با «نشر نقطه» نداشته و نخواهد داشت. این تنها یک شباهت نامی بیشتر نیست و قرار هم نیست که از واژه‌ی پر معنای «نقطه» برای همیشه  چشم بپوشانیم. واژه‌ی نقطه که دیگر واژه‌ی «خلق»، «کارگر»، «زحمت‌کش» نیست!

۳ – سایت نقطه خود را یک سایت «چپ» نیز نمی‌داند. اگر چپ بودیم بی‌مهابا و صریح باید می‌گفتیم و هیچ ایرادی هم بر چپ بودن وارد نیست. اما وقتی نیستی، اکنون، باید بگویی نیستم! اگر از مطالب سایت نقطه، فحویِ فرازهای سیاسی چپ‌ها استنباط می‌شود، کوتاهی شده است و باید با دقت و تیزبینی بیشتری خط «اعتدال» یک سایت سیاسی بی‌طرفِ در تبعید را پیش گیریم.

اگر هموطن گرامی ما، نگاهی بیشتر به مطالب دیگر سایت نقطه می‌انداخت و وقتی می‌گذاشت آنوقت بهتر متوجه موضع سیاسی سایت می‌شد و این تبار‌شناسی ایشان از روی شتاب صورت نمی‌گرفت.

سخن پیرامون اینکه مرزبندی بین «تحلیل‌» و «کنش» سیاسی چیست، سخنی بس پیچیده است. تا به اجمال، نگاهی به تاریخِ چند دهه کنش و تحلیل سیاسی در اپوزیسیون برونمرز نداشته باشیم، این ادعا که تحلیل‌گر باید خود را از کنشگران کنار بکشد، ادعایی مبهم و بی‌پایه است. می‌پذیریم. اما از آنجاییکه ورود به این میدان، بدون ذکر نام و بدون آوردن مصداق‌هایی از رفتار و گفتار افراد اپوزیسیون برونمرز معنایی ندارد؛ و امروز به ضرر مبارزاتِ علیه جمهوری اسلامی خواهد انجامید، پس، با کمال میل،  امروز سکوت در این مورد را پیشه می‌کنیم، که فردایی آزاد و ایرانی آزاد منتظر همه ماست و آنروز، باید بسیار صریح به نقد یکدیگر همت گماریم.

نقطه

۲۵ ژون ۲۰۱۹