حمایت «تشکیلاتی» از بیانیه‌ی ۱۴ نفر، تقویت جایگاه مردم در مذاکرات است

جای مردماگر از «بیانیه‌ی ۱۴ نفر» حمایت وسیع و تشکیلاتی شود، در مذاکرات احتمالی بین آمریکا و رژیم، جایگاه مردم مطرح‌تر خواهد بود. این بیانیه می‌تواند نقطه‌ی شروعی برای «همسویی کیمیایی ِ» درون و برونمرز باشد. باید برای حمایت از بیانیه تنها به امضا و نوشتارها بسنده ننمود. حمایت تشکیلاتی از این بیانیه قدرت مبارزه مردم را اعتبار و همه‌ را ملزم به پیوستن به آن میسازد. تکه‌ی آخر مطلب قبلی سایت نقطه را مجددا انتشار می‌دهیم. این لیست بهترین نیست، اما برای توسعه‌ی نمونه‌ی اولیه کار تشکیلاتی منسجم می‌تواند همه را مقید سازد:

 • آیا می‌توان دست در دست گذاشت و یک «بودجه‌ی مالی» بزرگی را تامین کرد و در جهت حمایت از این حرکت، بیدار و توانا ایستاد؟
 • آیا می‌توان به تمام سازمان‌های ناظر بر و پشتیبان حقوق‌بشر این جریان را انعکاس داد و خواهان حمایت از آنها در ایران شد؟
 • آیا می‌توان تشکل‌های صنفی را بدون وابستگی‌های دیگر، در حمایت از این جریان تشکیل داد؟
 • آیا می‌توان با دولت دونالد ترامپ باب گفتگو را باز کرد و این صدای براندازی درون را اعتبار بخشید؟
 • آیا می‌توان پس از سال‌ها، بار دیگر تظاهرات سنگین و بزرگ برای انعکاس خواست آنها در خارج براه انداخت؟
 • آیا می‌توان از تمام تلویزیون‌‌های مستقل برونمرز خواست که پیوسته و به‌روز این بیانیه و این خواست‌ها را بازتاب دهند، تحلیل‌ نمایند و انعکاس بخشند؟
 • آیا می‌توان آنچه را هست و یا قرار بود تشکیل شود، با نام «شورای مدیریت گذار»، «شورای ملی»، احزاب مردمان و اقلیت‌های ایران، «شورای ملی مقاومت»، احزاب و سازمان‌های موجود، با هم، به پشت این فریاد ِ خواهان طوفان دگرگونی‌ها در ایران فراخواند و از آنها مطالبه‌ی عکس‌العمل کرد؟
 • آیا …

همه‌ی این کارها را میتوان کرد و هیچ کس نیز جلودار ما در خارج از کشور نخواهد شد. نمی‌تواند بشود. مشروط به اینکه چند ویژگی مهم شرایط جاری را بپذیریم و «حاشیه‌سازی‌های» نظری و تاریخی را کنار بگذاریم:

 • این حرکت، بیانیه ۱۴ نفر، در نوع خود تا به امروز، از سوی ایران، نایاب بوده است.
 • برونمرز خود را آماده سازد که پرچم‌های مبارزه در ایران، با پایبندی به این بیانیه، در دست درونمرزی‌ها باشد.
 • از نقد و کل‌کل‌های ریز و درشت سیاست‌های کاخ‌سفید دست برداریم/ پراگماتیک بیاندیشیم.
 • اگر قرار است رهبری و یا رهبرانی در خارج کشور از میان این جریان زاییده شوند، از پیش آنها را نمی‌توان برگزیده دانست و باید شکیبا بود که این جریان (فرمول منعطف) چگونه پیش می‌رود.
 • باید توانست برای عکس‌العمل در برابر سیاست‌های رژیم که خواهان جنگ افروزی و یا خرید وقت و سرکوب داخلی است، این‌بار، متفاوت اما با فرمول منسجم، حاضر بود.

تحلیل/نقطه

۵ ژولای ۲۰۱۹