پرده‌ها کنار خواهند رفت و الهه هیکس پنهان خواهد شد

کلیپ ساده و بی تقلای کاملیا انتخابی‌فرد در سطح وسیعی پخش گشته است. او که با نام سردبیری روزنامه‌ی اینترنتی «ایندپندنت فارسی» بیشتر شناخته شد و نامی آشنا برای عوام گردید، در این کلیپ از یک رویداد قدیمی پرده بر‌می‌دارد و از کرده‌های زشت الهه هیکس می‌گوید. از کتابی که منتشر کرده می‌گوید و اینکه چرا در این کتاب، نام الهه هیکس، «گلریز» نگاشته شده است. اینکه درستی و یا نادرستی این افشاگری تا چه میزان است، باید در گذر زمان و آنگاه که از درون ایران نیز بتوان شهادت‌ها را شنید و گواهی‌ها را دید، آشکار گردد. اما مواضع چندش‌آور اخیر الهه هیکس، در رابطه با تحریم انتخابات، و ابراز «نگرانی» او از نفوذ

«تجزیه‌طلبان» به درون اعتراضات خوزستان و همینطور توئیت‌های جفاکارانه‌ی او در حق زندانیان سیاسی و امکان برخورداری از حقوق آنها، از راه دادرسی‌های درون ایران، مواردی هستند که خوب نشان می‌دهند این آدم از یک روان سالم برخوردار نیست و از سویی همسویی با خطمشی‌های سیاسی رژیم ایران را جزو نقاط مهم کنشگری سیاسی خود، در جایگاه یک «فعال حقوق بشر» می‌داند. البته از این دست، در اپوزیسیون برونمرز کم نداریم. الهه هیکس هم گویا قبض‌های پرداخت نشده‌ی سنگینی دارد و در دوران انتخابات اخیر که به «پیروزی» ابراهیم رئیسی انجامید، تصمیم گرفت بر سر زبان‌ها افتد و از دیگر آزادی‌ستیزان اپوزیسیون چون مسعود بهنود و فرخ نگهدار عقب نماند.

اما آنچه مهم است این است که، اگر گفته‌های انتخابی‌فرد درست باشد، (بعید است نباشد)، آنوقت نفوذ ایادی رژیم و هم‌سوگند‌های ملایان، در خارج از کشور و حتی به سازمان‌های «آزاد» غربی تا چه حد ممکن و مقدور بوده و هست. اینکه در طول این سال‌ها انتخابی‌فرد نتوانسته از این آفتاب‌پرست خوش خط و خال، چهره‌ای واقعی به ایرانیان و رسانه‌های آمریکا نشان دهد، خود از یک شبکه‌ی گسترده‌ی امنیتی و اطلاعاتی خبر می‌دهد. بیهوده نیست که سال‌‌ها فریاد افشاگری‌های ایرانیان در خارج از کشور، نتوانست کسی چون ستاره‌ درخشش را از صدای آمریکا دور سازد و بی‌بی‌سی فارسی را وادار به عقب‌نشینی از خط‌های سیاسی‌اش گرداند. با این وجود، اینگونه‌ها ادامه خواهد داشت و افشاگری‌ها با کم‌توان شدن نیروی لجستیک و دلار‌های جمهوری اسلامی در اپوزیسیون، رو به افزایش هستند و بویژه در طول سال جاری با مواردی بیشتری از اینها روبرو خواهیم شد. جمهوری اسلامی در تنگنا قرار گرفته و از همه‌ی هم‌عهدان و هم‌پیمان‌های دیروز و امروز، در داخل و خارج، انتظار همکاری شجاعانه‌تر و پرداخت دین است.

نقطه

۲۹ ژولای ۲۰۲۱