جنگ اوکراین و آینده‌‌‌ی جهان؛ تیموتی اسنایدر و نووال نوح هراری – با مقدمه‌ای از نقطه

در مطلبی برگرفته از سایت جنبش سکولار دموکراسی ایران ، که برگردان هامون نیشابوری از گفتگوی سه کارشناس درباره‌ی جنگ اوکراین می‌باشد، نکات بسیار مهمی نهفته است. فایل ویدئو‌ی این گفتگو نیز در یوتیوب با زیرنویس انگلیسی قابل دسترسی است. این گفتگوی کارشناسانه، با حضور دو تن از روشنفکران راستین دوران ما، اسنایدر و هراری، کسانیكه در نگاه به واقعیات دوران ما شریف مانده‌اند، شنیدنی‌ست.

چندی پیش نوشتیم، که از دور افتادن «پیک‌نت» و «راه توده» و چندی از شناخته‌شده‌های چپ ایران، در شگفتی باید رفت. نوشتیم که این جنگ، خون تازه‌ای به رگ‌های دموکراسی و ارزش‌هایی که پس از جنگ جهانی دوم به نجات انسان و كرامت انسانی آمد، خواهد بخشید.

نخست، این گفتگوی مبتنی بر دانش بسیار دو کارشناس، اسنایدر و هراری، و سپس مقاله‌ای از علی کشتگر در نقد و محکوم کردن بیراهه‌ی «پیك‌نتی‌ها»، می‌توانند بر اندیشه‌ی ایرانی خردمند تاثیر گذار باشند. می‌گویند، آنگاه که بتوان مسائل را ساده گفت تا به سادگی فهمیده شوند، کار کارشناسانه بازپرداخت شده است. هر دوی این مطالب بالا، برای ذهنی که بخواهد، از میان کلاف سفسطه‌ها و مغلطه‌ها و تحریف‌ها رهایی یابد، کمک بزرگی هستند.

از سویی، ایرانی، با شنیدن این گفتگو، باید بداند و بتواند بفهمد که امروز، میهنش کجای تاریخ است و به کدام جاده‌ی تاریخ می‌رسد. روسیاهی روسیه، هر چه نتیجه‌ی این جنگ باشد، دیگر سپیدی را نخواهد دید. چین و کره‌ی شمالی هم، اگر عقلی در گوشه‌ی مخ نگاه داشته باشند، باید به فکر تجدید سیستم سیاسی‌شان بیافتند. اینجا می‌ماند ایران که اسیر ملایان و سپاهیانی است که بخش عظیم ثروت یک و نیم تریلیون دلاری ایران از نفت در چهل سال گذشته را، فدای هدف موهوم و ارتجاعی بازساخت حکومت اسلامی و با سروری شیعیان کرده‌اند. رفاه مردم ایران را یا به پای تهیه تجهیزات نظامی گران و قدیمی قربانی کرده‌اند یا به تقویت دزدسالاران حکومت‌شان پرداخته‌اند.

روسیه، قدرت نظامی بزرگی که نامش ترسناک بود، اکنون به خاکی هجوم برده که می‌تواند با اجماع جهانی در پشت سر مردم شجاع اوکراین، به باتلاق روسیه تبدیل شود. این، شاید درسی باشد برای رجز خوانان سپاه پاسداران! جاوید باد دموکراسی!

نقطه

۳۱ مارس ۲۰۲۲