نبود استراتژی و رهبریت برای انقلاب ۱۴۰۱

مطلبی در سایت پیک ایران به چاپ رسیده است که برگردان یک کلیپ ویدئویی است. رابرت گرین نویسنده‌ی آمریکایی در این کلیپ نکاتی با ارزش را برای ارزیابی امروز و فردای انقلاب ۱۴۰۱ ایرانیان گوشزد می‌کند. او با دقت در این کلیپ به نقاط برتری و کمبودهای این انقلاب می‌پردازد و از اینکه نگرانی خود را برای سرنوشت این انقلاب در گذر زمان بیان کند، ابایی ندارد. رابرت گرین به جا می‌گوید که در ماههای آتی، نبود استراتژی مبارزه، تاکتیک‌ها و موتور متحرکه‌ی این انقلاب را به چالش خواهد کشید.

چاره چیست؟ باید همچنان منتظر ماند تا از سوی اپوزیسیون برونمرز یک نیروی قادر به ادعای «سخنگوی» این انقلاب بودن، ظهور کند و بتواند با غرب به گفتگو بنشیند؟ این انقلاب آغاز یک پیروزی‌ است و به پیروزی هم ختم خواهد شد، منتهی همه‌‌ی نگرانی از این است که نتوان در زمان و با امکانات، هزینه‌های انسانی این انقلاب را کوچک نگاه داشت.

نقطه

۱۲ دسامبر ۲۰۲۲