آقازاده‌: کارشناس، شایسته یا طفیلی‌‌

آقازادهبسیار جای تعجب است که کسی مثل کرباسچی که زمانی نمونه‌ی یک فرد کارشناس در امور عمران و شهرسازی بوده است، در یک لطیفه پردازی خنک به این معضل بزرگ «اجتماعی-اقتصادی» سطحی نگریسته و این پروسه‌ی موفقیت آقازاده‌ها را غنیمت شمرده است. او با چیدن سه «خلاف است» خیال خود را راحت کرده است. به خواندن ادامه دهید «آقازاده‌: کارشناس، شایسته یا طفیلی‌‌»