کوتولۀ سیاسی در دربار خلیفه

vazirکوتولۀ سیاسی در دربار خلیفه،(به مناسبت دیدار وزیر خارجۀ آلمان از سران حکومت اسلامی در تهران)
فاضل غیبی
پس از تقسیم آلمان به دو بخش شرقی و غربی نه تنها بخش شرقی گوش به فرمان شوروی بود، بلکه آلمان غربی نیز تا مدت‌ها استقلال سیاسی نداشت و در دهه های پس از جنگ جهانی دوم در زیر چتر حمایت ناتو، با استفاده از کمک‌های ایالات متحده به بازسازی اقتصادی مشغول بود. به خواندن ادامه دهید «کوتولۀ سیاسی در دربار خلیفه»