خود را از آمریکا‌ستیزی برهانیم

usaفاضل غیبی-  چند روز پیش  وزیر خارجه حکومت اسلامی  «رئیس جمهور آمریکا را در کنار چنگیز و اسکندر قرار داد و  گفت  آنها نتوانستند ایران را از بین ببرند، دونالد ترامپ هم نمی تواند».چنین تصوری از جنگ‌طلبی ایالات متحده محدود به رهبران حکومت اسلامی نیست، بلکه در میان گروه بزرگی از ایرانیان رواج دارد. آنان متوجه نیستند که هیستری ضدآمریکایی و بویژه ضدترامپی تنها سرمایۀ تبلیغی حکومت به خواندن ادامه دهید «خود را از آمریکا‌ستیزی برهانیم»