تصویر نیمه‌کاره‌ی اصلاح‌طلبان از ویژه‌گی «دو دویی» در سیاست

bibary 1سید مصطفی تاج‌زاده در یادداشتی با عنوان «تاملی در‌باره اکنون و آینده نظام»، چهار رویکرد را برای «رفتار سیاسی» آتی اصلاح‌طلبان تشریح کرده و سپس آنها را ارزیابی می‌کند.‌ در دو بخش این یادداشت، که بلند است و پوزشی را به خواننده وامداریم، نخست بسیار مختصر و گذرا نگاهی به سیستم‌های باینری یا «دو دویی» داریم. سپس چکیده یادداشت بلند و مرکب تاج‌زاده را می‌آوریم، و در پایان با ارجاع به ویژه‌گی باینری در سیاست امروزین جهان، ضعف‌ها و کم‌توانی راهبرد‌های اصلاح‌طلبانه را بررسیی خواهیم داشت.  به خواندن ادامه دهید «تصویر نیمه‌کاره‌ی اصلاح‌طلبان از ویژه‌گی «دو دویی» در سیاست»