غمی نهان که اعتراف زاید

اعتراف

محمد نوری‌زاد این بار با اعترافی از یک واقعیت مسلم جامعه سیاسی ایران، چهره‌ی جدیدی از صراحت و جسارت شخصیت خود را به میان می‌آورد. آنچه او می‌گوید بی چون و چرا باید پذیرفت زیرا بخشی از بافت نه نهان که آشکار جامعه‌ی ماست و البته همه‌ی جامعه را نماینده نیست. این که مردم کشور ما هنوز تشخیص درستی از تقدم و تاخر‌های سیاسی را ندارند امر تازه‌ای در کامیو‌نیکیشن یا آگاهی حاکم بر رفتار اجتماعی-سیاسی ایرانیان نیست. به خواندن ادامه دهید «غمی نهان که اعتراف زاید»