هنوز دیر نشده است

هانظزمطلبی را در سایت زیتون چاپ کرده‌اند. نویسنده‌ی مطلب زبان به شکایه از دنگ و وادنگ‌های کارهای حکومت و سردمداران کشور گشاده است. از این همه عجز زیردستان و مردم در برابر خواست و کرده‌های سران جمهوری اسلامی در حیرت است. از ندانم‌کاری‌ها و بی لیاقتی‌ها در استفاده از منابع مالی و ثروت مملکت نالیده است. از بی‌عدالتی به تنگ آمده است و استمداد اولین قدم‌ها برای عدالت را دارد. به خواندن ادامه دهید «هنوز دیر نشده است»