افشاگری‌های «فاضل» به چه کار آمد؟!

امیر توحید فاضل پس از آنکه از تیم محمد جواد ظریف جدا شد و به سوئد پناهنده گشت یکی دو گفتگو با رسانه‌ها داشته است. اما مفصل‌ترین آنها را با روزنامه العربیه انجام داده است. پرسش‌های گزارشگر برنامه با زبان آسان و روان عربی بیان می‌شود. تقریبا می‌توان فکر کرد که فهمیدن این پرسش‌ها به زءاب عربی برای ایرانی‌ها کار مشکلی نیست. پرسش‌ها دقیق و دارای نکات موشکافانه‌ای هستند. ‏‏‏‏‏‏

به خواندن ادامه دهید «افشاگری‌های «فاضل» به چه کار آمد؟!»