شاه؛ قربانی بنیانگذاری زیرساخت‌های علوم نوین

تاهعرئامیر طاهری * بار دیگر در فرازی شنیدنی نشان می‌دهد که در چینش مستدلات برای بیان «منطق» سیاسی خود کار خوب را می‌شناسد. کاری که در مقدمه‌ی آن، طاهری تکلیف را با مخالفان سوگندخورده‌ی محمد‌رضا پهلوی، روشن میسازد: آنگاه که سخن از «وطن و منافع راستین وطن» است حتی می‌توان تملق «سازنده»ی بزرگ کشور را گفت. آری اینگونه باید ایرانی می‌بودیم؛ اما نبودیم.  به خواندن ادامه دهید «شاه؛ قربانی بنیانگذاری زیرساخت‌های علوم نوین»