درک و پشتیبانی از انقلاب ۱۴۰۱؛ انقلابی که تداوم انقلاب ۵۷ نیست

بسیار باید خوشبین و خوشحال بود که بویژه جوانان و بخش بزرگ مردم ایران، علی‌رغم فضای سیاسی بسی آشفته در خارج از کشور، اینگونه در چینش و درک از گفتمان‌های سیاسی خوب عمل‌ کرده‌اند. آنها توانسته‌اند اگر چه، بدلیل اختناق درون کشور، در بازی شرکت نجسته‌اند اما با تماشای بازی ما خارج‌نشینان و تمرکز روی خطای بازی ما، از اتلاف انرژی انسانی خود، که سرمایه‌ی دیگری هم ندارند، جلوگیری نمایند. — بیاییم در این هفته‌ها و ماههای پیش‌ رو، کمی متفاوت با ۲۰۰۰ ماه گذشته باشیم

به خواندن ادامه دهید « درک و پشتیبانی از انقلاب ۱۴۰۱؛ انقلابی که تداوم انقلاب ۵۷ نیست«