اپوزیسیون چیست و آیا ایرانیان دارند؟

opsition 2اپوزیسیون برونمرز، سخت عزم و باورمند به نگاه خود، و شکاک و پر نقد به جمهوری اسلامی و انقلابیون و دگرگونی‌های سیاسی ایران باقی ماند. و بخاطر همین نگاه در مقاطع بسیاری مورد بی‌مهری، تمسخر و حتی شماتت بخشی از مردم ایران واقع شد. اما هر چه زمان بیشتر پیش می‌رود و فاصله‌ی مردم با حکومت ولی فقیه و اصلاح طلبان بیشتر می‌شود، شانس و موقعیت اپوزیسیون برونمرز برای یافتن جایگاهی در فضای سیاسی ایران بزرگ‌تر می‌گردد.
به خواندن ادامه دهید «اپوزیسیون چیست و آیا ایرانیان دارند؟»