بدهی «مهناز افشار» به «شهدا»

mahnazاین یادداشت با احترام به همه‌ی ایرانیانی که در سال‌های پس از انقلاب به هر دلیلی در درگیری‌های نظامی کشته شده‌اند آغاز می‌گردد.

اینكه یک مشت خائن بی‌وطن، نام سربازان دفاع از وطن را «شهید» گذارده و آرمان مرسوم و رایج در سراسر تاریخ بشری، که دفاع از میهن باشد را به نام «ارزش‌های خمینی و انقلاب» به سرقت برده‌اند، چیزی جز شناعت و لئامت را به تصویر نمی‌کشد، تا بدان وسیله هر زور و تبعیض و اجحافی را بر سر مردم ما روا دارند. به خواندن ادامه دهید «بدهی «مهناز افشار» به «شهدا»»