۲۲۵ نفر دلسوز و وطن‌پرست اما کهنه‌فکر

mozakeratدر سایت زیتون، انتخاب سردبیر، بیانیه‌‌ای از سوی ۲۲۵ نفر از فعالین و کنشگران ایرانی به چاپ رسیده است که مذاکرات بین آمریکا و دولت ترامپ را به جمهوری اسلامی تاکید اخص می‌نمایند. حقیقت را بگوییم از دیدن نام بعضی از افراد در این لیست نگاه تعجب بر می‌خیزد. نه از اینکه چرا در کنار بعضی افراد به امضای بیانیه دست برده‌اند، بلکه از اینکه این بیانیه را لازم و خوب دیده‌اند. به خواندن ادامه دهید «۲۲۵ نفر دلسوز و وطن‌پرست اما کهنه‌فکر»