با امضایِ حمایت، فرمول گم‌شده را نمی‌یابیم!

formolاپوزیسیون برونمرز سال‌هاست بدنبال یک فرمول نایاب است. فرمول ِ انسجام ِ مبارزه با جمهوری اسلامی که به فروپاشی و حذف این نظام بیانجامد. این فرمول هست، جایی هست، شاید بسیار بلند و شاید کوتاه، اما هست. مثل همه‌ی بازنگری‌های بشر به تاریخ خود که فرمول‌های اشتباه را باز می‌شناسیم، روزی این فرمول نیز عیان خواهد شد تا بازبنگریم که بهترین کرده و ناکرده چه بودند. به خواندن ادامه دهید «با امضایِ حمایت، فرمول گم‌شده را نمی‌یابیم!»