زیبا‌کلام بهتر است از قدیانی و «۱۴ نفر» مدد جوید

مدد

بهتر است تا دیر نشده دیگران هم در داخل به طرح پیشنهادی قدیانی و اقدام عملی در قالب «بیانیه‌ی ۱۴ نفر» بپیوندند. رضا مهرگان یکی ۱۴ تن، که مورد ضرب و شتم ماموران رژیم قرار گرفته است، امروز در گفتگو با مجله‌ی نیمه شب رادیو فردا می‌گفت که: «حمایت رسانه‌ها از فعالین داخل کشور موجب شده است که حاشیه‌ی نسبتا امنی برای ما فعالین بوجود بیاید و حداقل‌اش این است که در مقابله با به خواندن ادامه دهید «زیبا‌کلام بهتر است از قدیانی و «۱۴ نفر» مدد جوید»