بی بی سی؛ دوست یا دشمن دموکراسی؟

bbcرسانه‌‌ی فارسی‌زبان «بی بی سی» هر از چند گاه با انتقادات، یاس و حتی خشم بیننده‌ها از این رسانه روبرو می‌شود. در بین انتقادات، جو حاکم بر توئیت‌ها‌ی کاربران رسانه‌های مجازی و همینطور یادداشت‌ها، گاهی بقدر کافی برای شکافتن این مشکل و زیر‌وبم آن طاقت کافی از خود نشان نمی‌دهد. بی‌شک باید ورودمان به این بحث با قبول گوناگونی‌ها و خروج‌مان با واقعیت‌ها باشد زیرا پیرامون و درون کارکرد رسانه‌ها پیچیدگی بسیاری وجود دارد. به خواندن ادامه دهید «بی بی سی؛ دوست یا دشمن دموکراسی؟»