تپش‌های قلب خفته‌ی انقلاب و نبردِ چشم‌هایی که نمی‌خشکند

ئسنا.pngمردم در روزهای ۲۱ و ۲۲ دیماه باز به خیابان‌ها ریختند. اینبار، فاصله اعتراضات مردم با کشتار قبلی از سوی رژیم، بسیار کوتاه تر از آنچه بود که پس از جنبش سبز روی داد. آبان‌ماه تا اواسط دیماه، چیزی کمتر از دو ماه! مردم به صراحت دارند میگویند برای رویارویی با رژیم در «کف خیابان»، که جای تعیین کننده‌ی حاصل مبارزات (بخوانید نبرد‌های) مدنی و اجتماعی و فردی مردم با رژیم است، آماده‌اند. به خواندن ادامه دهید «تپش‌های قلب خفته‌ی انقلاب و نبردِ چشم‌هایی که نمی‌خشکند»