دیپلماسی ِ رهبر، روی چرخ مفلوج

diploوقتی که محمد جواد ظریف پیدایش شد، از خوشحالی در پوست نمی‌گنجیدند؛ که بله ما هم آدم تحصیلكرده که انگلیسی را مثل آب خوردن حرف می زند پیدا کردیم و آبروی سیاست خارجی‌مان بر می‌گردد. حق داشتند طفلکی‌ها، پس از صالحی و متکی و خرازی و ولایتی، آدمی پیدا شده بود که «توانست» با آمریکایی‌ها حرف بزند، قدم بزند، راه برود و مذاکره کند و برای اروپایی‌ها تشر بیاید که : «هرگز یک ایرانی را تهدید نکنید!». به خواندن ادامه دهید «دیپلماسی ِ رهبر، روی چرخ مفلوج»