با انگلیسی، جای ماله‌کش‌های رژیم را تنگ کنیم و رویکردی تازه‌ در مبارزه بیافرینیم!

ساعاتی قبل از اینکه خبر اعتراض شرافتمندانه‌ی نماینده‌ی سوئد در پارلمان اروپا به حضور تریتا پارسی در پارلمان را ،روی سایت گویا ببینیم، در توئیتر از آن خبردار شدیم. چه اتفاق میمنی و چه حرکت امید‌بخشی از سوی چارلی وایمرز رخداده است. از این بهتر نمی‌شد حق این مامور رژیم را کف دستش کذاشت. رهبرش در ایران انتخابات را «حماسه» می‌خواند و او هم در پارلمان اروپا، کناسه بدست، بدنبال پاکسازی رژیم است.

به خواندن ادامه دهید «با انگلیسی، جای ماله‌کش‌های رژیم را تنگ کنیم و رویکردی تازه‌ در مبارزه بیافرینیم!»