ملت‌ ایران تسلیم نمی‌شود!

tslymفضای دنیای سیاست همیشه بر رقابت و جدال بنا نهاده شده است. آدمی اگر بخواهد در این میدان کناره بگیرد و با آسایش و آرامش بماند، کمینه، در جوار گونه‌ای از کنکاش درونی و بیرونی همزیستی را بر‌می‌گزیند. فرار از این کنکاش تقریبا غیر ممکن است هرچند دلایل و توجیه‌های آن بسی تیزپا باشند. به خواندن ادامه دهید «ملت‌ ایران تسلیم نمی‌شود!»