جایزه‌ی ادبی به «دوستی انسان و کوهستان»: نمادی از پسامدرنیسم

bouchaniدر هفته‌ی که گذشت بسیار رویداد و شاید رخدادی نادر را شاهد بودیم. یک ایرانی کردتبار اهل ایلام، که روزنامه‌نگار بوده و با بیان خود در متن آشنا و ماهر، از حکومتی خونخوار و مستبد دل به پهنه‌های جهان آزاد می‌سپارد، ترک وطن میكند و راهی ساختن زندگی، در جهانی نو می‌گردد. اما این سفر دیری نمی‌پاید که با دستان سیاست‌های افراط‌گرایانه دولت استرالیا به جزیره‌ای زیبا اما مخوف پایان می‌یابد. به خواندن ادامه دهید «جایزه‌ی ادبی به «دوستی انسان و کوهستان»: نمادی از پسامدرنیسم»