طنزی غم انگیز از جنگی احتمالی

tanzیکی از شنونده‌گان «مجله‌ی نیمه‌ شب» رادیو فردا، (دقایق ۳۱،۴۲ الی ۳۲،۲۳)، تکه‌ی طنز بسی روان و شیوا را در یک پیام تلفنی به یادگار گذارد: «فقط تصور کن رهبر دشمن‌پرور مست قدرت نشسته پشت پراید مقاومتی با لاستیک‌های پوست خربزه‌ای سپاه، اگزوز دولت که فقط دود و صدا ازش در میاد اون پشت، روشنفکرهایی که توی داشبورد زندانی‌اند به خواندن ادامه دهید «طنزی غم انگیز از جنگی احتمالی»