شورای مدیریت گذار و ماموریت پیش‌رو

شوراحسن شریعتمداری جزییات و بازتابی از ملاقات و نشست موفق این شورا با جمعی از سیاست‌مداران آلمان را بیان نموده است. او با این نگاه خوشبینانه که سیاست آلمانی‌ها دارای چرخشی در زاویه‌ی نگاهشان به مسائل و حکومت ایران شده است، نقشه‌ی راهکارهای آتی این شورا را برای دست‌یابی به نتایجی از ملاقات با دیگر مسئولین سیاسی کشورهای اروپایی تا حدی ترسیم می‌نماید. به خواندن ادامه دهید «شورای مدیریت گذار و ماموریت پیش‌رو»

از تشکیل «شورای مدیریت گذار» باید استقبال کرد

shoraسر انجام آنچه که از آقای حسن شریعتمداری انتظار می رفت بوقوع پیوست. ایشان در مصاحبه ای با آمدنیوز، در جایگاه «سخنگو» اعلام کرد که ساخت تشکلی بنام «شورای مدیریت گذار» در دست است و یا اینکه به اتمام رسیده است. به خواندن ادامه دهید «از تشکیل «شورای مدیریت گذار» باید استقبال کرد»