حقوق ملت ایران در دریای کاسپی – زیر پای جمهوری اسلامی – کورش زعیم

kaspianدریای مازندران یا کاسپین، که نامش برای ما ایرانیان کاشپی «یا کاسپی» باید باشد، همیشه در درازنای تاریخ بخشی از قلمرو ایران بوده، به جز انتهای شمالی آن که محل سُکنای قوم نیمه وحشی و شکارچی خزرها بوده است. شهر ۲۰۰۰ساله دربند در داغستان که اکنون در قلمرو روسیه قرار دارد، دِژ نظامی ایران برای دفع حمله های این قوم غارتگر بدست غُباد یکم ساسانی ساخته و در زمان انوشیروان مستحکم شد به خواندن ادامه دهید «حقوق ملت ایران در دریای کاسپی – زیر پای جمهوری اسلامی – کورش زعیم»