دکترین تسلیحاتی چین و تک عروسک خیمه‌شب‌بازی

zoomit.pngشاید بتوان گفت، این دکترین جدید چینی‌ها، برای روسیه که در شرایط اقتصادی خوبی بسر نمی‌برد و همینطور برای آمریکا که ساختار حکومتی‌اش بسیار پیچیده‌تر و منضبط‌تر از چین است، رقابت‌های سنگینی تسلیحاتی را در پی خواهد داشت. آنچه که امروز ترامپ با نام بازگرداندن جایگاه اول در دنیا برای آمریکا ارمغان می‌آورد، گریبانگیر روسای جمهور بعدی آمریکا نیز می‌تواند بشود. به خواندن ادامه دهید «دکترین تسلیحاتی چین و تک عروسک خیمه‌شب‌بازی»