آیا تغییر جمهوری اسلامی با رفراندوم ممکن است؟

در سال ۱۳۵۸ که «رفراندوم جمهوری اسلامی» انجام شد، احتمالا کمتر کسی می‌دانست که حکومت جدید ایران، برگزاری «رفراندوم جمهوری اسلامی» را برای همیشه ممنوع خواهد کرد. به نظر می‌رسد حتی اکنون نیز، بخش مهمی از افکار عمومی از وجود چنین ممنوعیتی در متن قانون اساسی مطلع به خواندن ادامه دهید «آیا تغییر جمهوری اسلامی با رفراندوم ممکن است؟»

شکنندگی كیم و خامنه‌ای با ادامه‌ی تحریم‌ها

nytimesهرچند که هفته‌ی پیش کره‌ی شمالی خبر از آزمایش سلاح‌های پیشرفته‌تری را داد و با اینکار خواست اعلا کند از موضع خود در برابر آمریکا کوتاه نخواهد آمد ولی با اینحال حجم مشکلات این کشور ناشی از تحریم های اقتصادی آمریکا کاهش نخواهد یافت. روزنامه‌ی نیویورک تایمز می‌نویسد که  موجی از نارضایتی‌ها می‌توان در سطح فرماندهان و افراد برجسته‌ی کره شمالی منتظر بود. ایران هم گرفتار این شرایط است. به خواندن ادامه دهید «شکنندگی كیم و خامنه‌ای با ادامه‌ی تحریم‌ها»