تئاتر پیوند سیاسی ناهمگون روسیه و ترکیه

res trkروسیه و ترکیه چند سالی است که دست‌کم در رسانه‌ها و تیتر اخبار به هم نزدیک شده‌اند و از اختلافات دیرینه دور گشته‌اند. این نزدیکی پس از آنکه در نوامبر ۲۰۱۵ نیروی دفاع ترکیه یکی از جت‌های جنگنده‌ی روسیه را در مرز ترکیه و سوریه سرنگون کرد ریشه خورد. موضع سخت و پر تهدید روسیه ترکیه را به سوی انعطاف کشاند و تیشه‌ی یک سری تفاهمات «استراتژیک» در آنجا زده شد. به خواندن ادامه دهید «تئاتر پیوند سیاسی ناهمگون روسیه و ترکیه»