بحران ونزوئلا در زیر سایه‌ی قدرت روسیه

ونزوئلامداکرات پیرامون شرایط بحرانی ونزوئلا در نروژ در جریان است. این اولین بار است که طرفین اختلافات ونزوئلا با هم روبرو می‌شوند و خوان گوایدو از نروژ برای این امکان و اقدام تشکر کرده است. برای گوایدو ورود به این مذاکرات کار آسانی نبود زیرا بخش زیادی از اپوزیسیون با نشستن سر میز مذاکره با گروه مادورو مخالف بودند. به خواندن ادامه دهید «بحران ونزوئلا در زیر سایه‌ی قدرت روسیه»