مواجه‌های جدی روشنفکران و کاربران شبکه‌های اجتماعی ایرانی

some

بخش اعظم روشنفکران ما باز هم در دوران پس از انقلاب ابدا نمره‌ی خوبی نگرفتند. کافی است توئیت‌هایی را که کاربران در پاسخ و مواجه به «شخصیت»‌های سیاسی و نخبه‌گان خارج از کشور می‌گذارند دنبال کنیم. در میان توئیت‌های کاربران سه ویژگی کاملا به چشم می‌خورد؛ سه موضع برخورد با مسائل دارند؛ به خواندن ادامه دهید «مواجه‌های جدی روشنفکران و کاربران شبکه‌های اجتماعی ایرانی»