زبان مریخی‌ها هم کمکی به زیباکلام نمی‌کند

صادق زیباکلام، که در بین اصلاح‌طلبان از ضریب هوشی بیشتری برای شرکت در «بازیهای» اجتماعی-سیاسی برخوردار است، اینک زبان به شکایه از دست شعور و درک مردم برده است: هیهات، که محمد رضا شاه یا اهریمن بوده و هست یا فرشته می‌پندارندش!. زیرا مردم ما نمی‌خوانند و نمی‌دانند. 

به خواندن ادامه دهید «زبان مریخی‌ها هم کمکی به زیباکلام نمی‌کند»