دکوراژه‌ی مغز پس از ریزش تلقین‌ها

تلقیندر تویتر ویدئویی کوتاهی پخش شده است که منسوب به زینب موسوی است. با عنوان زینب موسوی یا امپراطور کوزکو انتشار یافته است. در این توئیت زینب موسوی از ریزش سنگین و یکباره‌ی اعتمادش می‌گوید و توصیف میكند که چقدر ریزش اعتماد سخت است. او خود را قربانی نمی‌نامد، اما قربانی می‌بیند و در پی فرار از آواری است که بر سرش ریخته و او را بیدار کرده است. به خواندن ادامه دهید «دکوراژه‌ی مغز پس از ریزش تلقین‌ها»