هیچ چیز، دیگر چون گذشته نخواهد بود!

نقطه، با اینکه در نگاه مستدل به کار رسانه‌ای و تحلیل، ابدا همسوی این «تابوگرایی» فرهنگ اجتماعی و-سیاسی ایرانیان نیست، اما از آنجاییکه باید همه‌ی فریادها را بر سر دشمن بزرگ و مخوف ایران، یعنی جمهوری اسلامی می‌زدیم و زد، نقطه نیز بر آن بود تا نور کوچکی به درون تونل سیاه هویت و رفتار جمهوری اسلامی ایران باشد. گهگاهی نیز به نقد غیر‌مستقیم افرادی که خواسته یا ناخواسته، چینش‌ افکارشان، استدلال‌های در راستای تایید «سیاست‌های خارجی» جمهوری اسلامی داشت را، منتشر ساخت. آن دوران و روش، نیاز به بازنگری دارد.

به خواندن ادامه دهید «هیچ چیز، دیگر چون گذشته نخواهد بود!»

شفافیت بیشتر درباره‌ی سایت «نقطه»

2 handهموطنی، کوروش گلنام، در مطلبی که در سایت گویا انتشار یافته به نقد مطلبی از و سایت نقطه پرداخته است. ضمن تشکر، از آنجاییکه سایت نقطه همچنان باور دارد که تا زمان فروپاشی جمهوری اسلامی ایران، به تقابل افکار و دیدگاه‌ها در اپوزیسیون برونمرز نباید پرداخت، پس، از پاسخ مستقیم و طویل و تفسیرزا به دیدگاه‌های نقد مذکور کناره‌گیری می‌کند. ولی در مطلب ایشان به خواندن ادامه دهید «شفافیت بیشتر درباره‌ی سایت «نقطه»»