«سیاهكاری» در پوشاندن فجایع سپاه

سپاهمگر صدام جرات داشت در زمان شاه به ایران حمله کند؟ و اگر می‌کرد مردم ایران و ارتش عاجز از دفاع از کشور بودند؟ مگر هیچکدام از همسایگان ایران جرات تخطی در روابط و تجاوز به مرزهای ایران را داشتند؟  پاسخ را خود آخوندها نیز بهتر از من و شما می‌دانند. اما شرایط دفاع کشور را با انقلاب آخوندی و مجاهدی و شریعتیی به فلاکتی رساندند که صد‌ها هزار جوان «عاشوراپرست» و « وطن‌پرست» را طعمه‌ی ارتش مدرن و به‌روز صدام حسین نمودند و حالا هی فخر می‌فروشند. به خواندن ادامه دهید ««سیاهكاری» در پوشاندن فجایع سپاه»